SERGİ KÜRATÖRÜ

Kaligrafi Sergileri Üzerine Bir Değerlendirme

Yazının en ilkel aşaması olan piktografiden, estetik değerlere bağlı kalarak harflere güzel biçimler verme ve çağdaş resimsel normlarla plastik değer kazanma evresine kadar ki gelişim serüveni, kaligrafinin dönüşüm evresini içerir. Kaligrafinin kavramsal tanımlaması, estetik kaygıyla oluşturulmuş güzel yazı olsa da sanatçı kişiselliğinin ve özgün yorumlama biçiminin bir anlatım biçimiyle fırça ve çizgi özelliklerindeki bir yansıması olarak ifade edilebilir. Sanatsal yazının estetik kaygıyla oluşturulması, yazının insanoğlunun gereksinimlerinden doğmasının aksine bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. Temel işlevi iletişim olan yazı, kaligrafi ile biçim bulur, ruha dokunur, yorum kazanır, özgünleşir ve ses olur. Böylelikle ses kavramı, harflerin temeli seslerin sanatçıların estetik duyarlılık ve özgün yorumlama becerileriyle buluşmasına aracı olur. 2019 yılında birincisinin gerçekleştirildiği Uluslararası Kaligrafi Sergisi “Kaligrafi’nin Çağrısı: Ses”gerçekleştirilmiş olur. Kaligrafinin temelinde söz konusu seslerin dizgesi olan harfler, kültürlere göre değişen ve dönüşen formlarla kullanılır. Farklı kültürlerin, duyguların görsel ifade aracı olan harflere biçim vermesi, kültür farklılıkları ile harf biçimlenişlerine de yansır. Bu sergi, Kore alfabesini kullanan sanatçımızdan Farsça dilinin kullanan sanatçımıza ve Latin alfabesinin kullanan tüm değerli davetli sanatçılarımızın eserleriyle zenginleşmiş, işaret dizgelerinin farklılığını kaligrafi sanatı ile bütünleştirerek izleyicilere geniş bir yelpaze sunmuştur.

Kaligrafi, hem biçimsel hem anlamsal bir rol alabilmektedir. Öyle ki, yazı, kişinin kendini ifade edebilmesinde kullanılan bir araç olmuştur. Bu doğrultuda yazının işlevinden öteye gidebildiği bir ortamda, izleyicilerinin ruhuna dokunan ve sanatçısından da beslenen bir tema düşünülmüştür. Bu yıl ikincisi düzenlenen “Kaligrafinin Çağrısı: Tin”teması ile sanatçıların duyusal farklılıklarının fırça ve mürekkep bile buluşturarak görsel bir şölene dönüştürmesi ile yola çıkılmıştır. Sanatçılardan kendi kaligrafik anlatım biçimleriyle konuyu yorumlamaları, öz ve ruh kavramları temelinde şekillendirdikleri eserleriyle sergiye katılmaları sağlanmıştır. Büyük özveri ve istekle sergiye katılım sağlayan, dünya genelinde zorlu bir süreci yaşadığımız pandemi koşullarında eserlerini gönderen ve sergiyi dijital platformda izlenebilecek sergiye dönüştürmek durumunda kalmam nedeniyle manevi desteklerini ileterek sergiye katılım sağlayan değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Siz olmasanız bu sergiyi gerçekleştiremezdik.  

Bu doğrultuda serginin gerçekleştirilmesinde başta Hacettepe Üniversitesi sayın rektörüm Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’a, desteğini esirgemeyen Güzel Sanatlar Fakültesi dekanım ve bölüm başkanım Prof. Nadire Şule Atılgan’a, kaligrafi ve tipografi etkinliği ve sergileri ile ilham olan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’ne, sergi ekibime, Dr. Öğr.Üyesi Seza Soyluçiçek, Arş.Gör. Güliz Boyraz, Arş.Gör. Rukiye Derdiyok’a, Arş.Gör. Dilek Kayabaş’a ve emeği geçen tüm değerli öğretim elemanı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

III. Uluslararası Kaligrafi Sergisi Kaligrafi’nin Çağrısı’nda yüz yüze olabilmek ve her zaman hep birlikte olabilmek dileğiyle.

 

Sevgi ve saygılarımla.

 

Doç. Banu Bulduk Türkmen

Sergi Küratörü

 

  

 

YUKARI ÇIK