SANATÇILAR

Almila Yıldırım

2004 yılında H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik ve 2009 yılında yine H.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünü bitirdi. H.Ü. Grafik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine devam ederken 2010 yılında M.S.K.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Halen Barselona Üniversitesi “Sanatsal Üretimde İleri Çalışmalar” Doktora programında çalışmalarını sürdürmektedir.

Keith ve Amanda Adams, Oriol Miró, Rodolfo Fernández Álvarez ile geleneksel batı kaligrafisi (Roman Kapitaller, Rustik Yazı, Uncial ve Insular Yazı ile Kelt Süslemeleri, Karolanj, Gotik Yazı ve Initial harf süslemeleri, Chancery hand, Neuland), deneysel kaligrafi ve lettering, Jakob Engberg ve Adrián Pérez ile tabela yazmacılığı, Stephen Watts ile taş üzerine harf oymacılığı, Begoña Cabero’nun atölyesinde geleneksel ve modern ciltleme üzerine çalışmıştır.

Son dönemlerde özellikle yeni dönem kaligrafi pratiği yapan sanatçıların Uzak doğu kaligrafi felsefesi etkilenimlerinden payını alarak, asemic writing ve kaligrafi pratiğini buluşturduğu kaligrafik vuruşlar ile deneyimlediği çalışmalarını sürdürmektedir.

YUKARI ÇIK