SANATÇILAR

Chang Fang Pang

CIDEA International Design Educator Group Başkanı ve Tayvan Kaohsiung Creators Association Başkanı. Bay Chang, Shih Chien Üniversitesi, Moda Tasarımı ve Mağazacılık Bölümü Öğretim Görevlisi olarak görev almaktadır. 2020 Türkiye Bolu Uluslararası Afiş Tasarım Ödülü, Kanada Uluslararası Afiş Yarışması ve 2019 CIDEA Uluslararası Jüri Takımı için jüri olarak görev almış; Çek Cumhuriyeti ve Güney Kore'de uluslararası sergilerin küratörlüğünü üstlenmiştir. Eseri, Murakami Takashi GEISAI-TAYVAN 3. Sanat Ödülü ile art arda iki Asian Youth Creation (Asya Gençlik Kreasyon) Ödülü ve diğer önemli ödüller için kısa listeye alındı. Poster çalışmaları Çek Cumhuriyeti, İran, Ukrayna, Türkiye, Meksika, Güney Kore, Çin, Hong Kong, Makao, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Polonya ve çeşitli yerlerde yer almıştır.

YUKARI ÇIK