SANATÇILAR

Namık Kemal Sarıkavak

Namık Kemal Sarıkavak, 1961’de İstanbul’da doğdu. 1978’den itibaren çeşitli reklam ve tasarım ajanslarıyla birlikte çalıştı. 1983’de Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Bölümü, Grafik Dalı Animasyon Atölyesi’nden mezun oldu. 1985’te Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Bölümü, Grafik Anasanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 1988’de Yüksek Lisans tez konusu “Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi; Airbrush Tekniğiyle Afiş Çalışmaları"nı  tamamladı. Aynı yıl Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1993’de Sanatta Yeterlik tez konusu “Kültürel Afişlerde Tasarım ilkeleri; Kültürel Afiş Çalışmaları"nı tamamladı. 1996’da Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002’de Doçent, 2012’de ise Profesör oldu.

1986’dan başlayarak Grafik Bölümü’nde bir süre Temel Sanat Eğitimi, Temel Grafik Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım, İllüstrasyon, Animasyon ve Grafik Atölye derslerini yürütmüş olup 2014’e kadar Desen, Yazı, Kaligrafi, Tipografi ve Grafik Atölye (Mezuniyet Projeleri) derslerini yürütmüştür. 2000’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi dışında Başkent Üniversitesi (Ankara) ve Atatürk Üniversitesi’nde (Erzurum) de dersler vermiştir. 1986’dan 1994 yılına kadar katıldığı afiş ve pul yarışmalarında (birincilikler ve mansiyonlar olarak) toplam 10 ödül kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda 2 teşvik ödülü bulunmaktadır. 1987’den itibaren günümüze değin 7 kişisel sergi açmış ve 70’den fazla karma sergiye katılmıştır.

Çeşitli süreli yayınlar ile 10’dan fazlası ulusal hakemli dergilerde olmak üzere afiş, kitap ve kapak tasarımı, grafik tasarım, tipografi, görsel iletişim ve iletişim tasarımı eğitimi ile ilköğretimde yazı eğitimi üzerine 60’dan fazla makale ve çevirisi yayınlanmıştır. 1988’den bugüne değin sekiz kitabı basılmıştır. 2000’den sonra yayınlanan beş kitaptan “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri (3. Baskı)” “Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar (2. Baskı)” ve “Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi (1. Baskı)” adlı son üç kitabı ilgili yayınevleri ve büyük kitabevlerinde halen mevcuttur.

Son olarak Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde bölüm ve anasanat dalı başkanlığı görevini tamamlamış olarak yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeyinde tipografi ve teknoloji temelli ileri düzey dersler ile akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.

Yayınlanmış Kitapları:

1- Latin Abecesinin Evrimi, 1988, Çeviri-Derleme, BasımGrafik, Ankara.

2- Bilgisayarda Tipografi, Freehand 4.0, Bölüm: Metinle Çalışma, 1995, Çeviri-Derleme, MediaCat, Ankara.

3- Tipografinin Temelleri, 1997, Çeviri-Derleme, Doruk Yayınevi, Ankara.

4- Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, 1. Baskı: 2004, 2. Baskı: 2009, 3. Baskı: 2013, Seçkin Yayınevi, Ankara.

5- Sayısal Tipografi 1; Basımcılık ve Yayıncılıkta Aygıt, Donanım ve Yazılım Teknolojisinin Gelişimi, 2005, Başkent Üniversitesi Yayınları, Ankara.

6- Sayısal Tipografi 2; Batı’da ve Ülkemizde Sayısal Harf/Font Tasarımcıları, 2005, Başkent Üni. Yayınları, Ankara.

7- Kaligrafik ve Tipografik Deneysel Tasarımlar, 1. Baskı: 2014, 2. Baskı: 2017, Hayalperest Yayınları, İstanbul.

8- Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Airbrush Teknolojisi, 2015, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

 

Ödülleri:

1986, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mimar Sinan’ın 400. Anma Yılı konulu Afiş Yarışması, Mansiyon.

1986, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik -Hatalı Sollama- konulu Afiş Yarışması, Birincilik.

1988, PTT Genel Müdürlüğü, Mimar Sinan’ın Ölümünün 400. Yılı konulu Pul Yarışması, Birincilik.

1988, PTT Genel Müdürlüğü, Eurocept Ulaştırma ve Haberleşme Araçları konulu Pul Yarışması, Mansiyon.

1990, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma konulu Afiş Yarışması, Üçüncülük.

1991, Hacettepe Üniversitesi Senatosu, Genç Sanatçı Teşvik Ödülü ve Sanat Başarı Belgesi.

1992, Kültür Bakanlığı, Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Kitap ve Okuma konulu Afiş Yarışması, Mansiyon.

1993, Adana Büyükşehir Belediyesi, 6. Adana Altın Koza Kültür ve Sanat Festivali konulu  Afiş Yarışması, Mansiyon.

1993, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Atatürk ve Gençlik konulu Afiş Yarışması, Başarı Ödülü ve İki Mansiyon.

2007, Popüler Bilim Dergisi, Güzel Sanatlar Bilimleri Grafik Dalı Teşvik Ödülü.

YUKARI ÇIK