SANATÇILAR

Özden Pektaş Turgut

2002’de Anadolu Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans (2004) ve Sanatta Yeterlilik (2009) eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Grafik Anasanat Dalı’nda tamamladı. 2003-2005 yılları arasında H.Ü. G.S.F. Grafik Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007’de, Belçika Hoogeschool Gent, Royal Academy of Arts’da, 2019’da Portekiz Porto, Escola Superior de Artes e Design’da birer dönem misafir öğretim elemanı olarak dersler verdi. 2005 - 2016 yılları arasında sırasıyla Okutman, Yrd. Doçent ve Doçent ünvanıyla Gazi Üniversitesi G.S.F. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde görev yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi G.S.F. Grafik Bölümü'nde Profesör kadrosunda lisans&lisansüstü düzeyinde dersler ve tezleri yürütmektedir. Yurtiçi/yurtdışında toplam 7 adet kişisel sergi açtı & 80’in üzerinde karma sergiye katıldı, ulusal/uluslararası sempozyum, konferanslarda bildiriler sundu, yerli/yabancı hakemli dergilerde makaleleri basıldı. Belçika, Azerbaycan, Hindistan, Litvanya, A.B.D. , Portekiz gibi ülkelerdeki üniversitelerde seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Etkileşimli tasarım, elektronik yayıncılık, yayın tasarımı, web tasarımı, tipografi, kaligrafi ve exlibris alanlarında çalışmakta, eserler üretmektedir.

YUKARI ÇIK